A compilation of short stories by Ninja No Satou 忍者の佐藤

Translator: Antoinette Vanessa


The Result of Two People who aren’t Close Writing a Story (WN)
Nakanowarui futari de kōgo ni hitotsu no shōsetsu o kaita kekka
仲の悪い二人で交互に一つの小説を書いた結果
Raw: https://ncode.syosetu.com/n0834eq/
Chapter 1

My Friend’s Search History is Strange (WN)
tomotachi no kensaku rireki ga okashii
友達の検索履歴がおかしい
Raw: https://ncode.syosetu.com/n2050ej/
Chapter 1